Finns det biverkningar?

Biverkningar genom intag av rosenrotstillskott är ovanliga. Den energi som tillförs kroppen kan leda till överskottsenergi. Detta är ofarligt och innebär bara att mängden bör minskas. Rosenrot är ofta ett positivt komplement till andra mediciner. Den kan användas både med skolmediciner och med andra naturläkemedel men bör inte kombineras med MAO-hämmande läkemedel eller växter. Vid speciella sjukdomar bör dock eventuella risker med användning av rosenrot undersökas. Människor med diabetes bör använda rosenrot med försiktighet. Under graviditet och amning av barn ska rosenrot inte användas.

Eftersom rosenrot har en stimulerande verkan på människans centrala nervsystem och eventuellt nervsystem bör användning ske under en begränsad tid.

Rosenrot kan även öka drömmars intensitet. Den är inte lämplig för människor som har drabbats av mani eller psykos. Psykosen kan förvärras och paranoian likaså. I samband med antidepressiva läkemedel kan rosenrot öka risken för mani.

Rosenrot är ingen kost utan endast ett kosttillskott. Användning av rosenrot innebär inte att det vanliga och nödvändiga kostintaget bör minskas.

Kommentarer inaktiverade.