Forskning kring Rosenrot

Det har gjorts mycket forskning kring rosenrot, dess olika sorter och olika användningsområden. Resultat har lett både till rekommendationer och till kritik. Marknadsföring hänvisar ofta till vetenskapliga bevis om dess positiva effekter.

Flera studier har visat att rosenrot har adaptogena egenskaper som hjälper hjärnan vid yttre påfrestning som stress och prestationskrav.

År 1986 undersöktes vilken effekt rosenrot hade på människor med psykiska depressioner. Reslutat visade att sinnestämningar skapades 30 % snabbare med rosenrot än utan. Rosenrot minskade även bieffekterna av antidepressiv medicin. Enligt dessa studier rekommenderas rosenrot som ett komplement till annan medicin men det finns forskning som menar att rosenrot kan vara riskfullt i samband med vissa mediciner och ohälsa. Rosenrot kan exempelvis öka risken för mani i samband med antidepressiva läkemedel. ¨

Många undersökningar har gjort men rosenrot har konsumerats av människor under lång tid i många länder. Marknadsföring och forskningsresultat har kritiserats men de flesta undersökningar bevisar rosenrots mångsidiga fördelar.

Kommentarer inaktiverade.